Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, tài chính của đất nước, chính vì vậy các bộ ban ngành mà đặc biệt là Bộ Tài chính luôn tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp này hoạt động.

Có thể thấy rõ, trong thời gian qua, ngành Hải quan đã thực hiện rất nhiều biện pháp cải cách tài chính từ nâng cao nhân lực, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, đơn giản hoá các thủ tục tài chính… để rút ngắn hơn thời gian thông quan các hàng hoá xuất nhập khẩu. Đặc biệt việc áp dụng quản lý rủi ro theo chuẩn mực hải quan quốc tế đã đáp ứng được việc hài hoà giữa thuận lợi thương mại cũng như nâng cao được hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Các doanh nghiệp cũng thực hiện nộp và kiểm tra chứng từ điện tử qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục được thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn, giảm bớt được những phiền nhiễu, phức tạp. Thời gian tới, ngành hải quan sẽ tiếp tục thực hiện cải cách về thủ tục hải chính, đảm bảo rõ ràng, minh bạch và thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, Bộ Tài Chính cũng đã tham mưu Chính phủ để ban hành sửa đổi Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu… cũng như nới lỏng các điều kiện về ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện. Đây là những nỗ lực của ngành Tài chính hướng đến doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, để các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá được thuận lợi nhất từ thuế cho đến việc xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, lưu kho….

Comments are Disabled