Làm gì để trả nợ ngân hàng khi mất thu nhập? (Phần 2)

Sắp xếp lại tài chính cá nhân

Quản lý tài chính cá nhân là điều rất quan trọng đối với bất cứ ai. Nó chính là mấu chốt cho tài chính của bạn. Do không có khoản thu nhập nên bạn hãy chú ý đến mức chi tiêu. Bạn cần phải cắt giảm tối đa mọi khoản chi tiêu của mình bằng cách lập ra những khoản thiết yếu bắt buộc phải chi như lương thực, điện nước… và các khoản còn lại như ăn chơi, mua sắm quần áo hãy list vào mục mong muốn và cắt giảm tối đa ở mục này.

Trong giai đoạn cấp bách cần trả nợ hiện tại bạn cần phải chi tiêu hợp lý. Bạn sẽ thấy mình tiết kiệm được một khoản kha khá khi lên kế hoạch rõ ràng như này.

 Tìm kiếm nguồn thu nhập

Đây là việc làm quan trọng, nhằm giải quyết những khó khăn hiện tay. Hãy cố gắng tìm bất cứ công việc, nguồn thu nhập chính đáng để bù lại cho nguồn thu cũ đã mất và kiếm thêm được khoản tiền nhằm giải quyết nợ. Chỉ có tăng thu nhập đầu vào thì mới có thể trả được khoản nợ đã vay.

Một số phương pháp trả nợ

Sau đây là một số phương pháp mà bạn có thể tham khảo để trả nợ một cách hợp lý

– Hãy trả khoản nợ có giá trị ít nhất trước, bằng cách chỉ trả ở mức tối thiểu mọi khoản nợ, riêng khoản có tổng nợ thấp nhất thì bạn hãy dành nhiều hơn để trả đến khi trả hết được khoản thấp nhất đấy hãy tiếp tục lặp lại cho những khoản đang còn. Thực tế, cách trả nợ này giúp đánh vào tâm lý của bạn, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, có thêm động lực hơn khi vơi bớt dẫn khoản nợ.

 – Hãy trả các khoản có lãi cao nhất trước, cũng bằng cách trả ở mức tối thiểu mọi khoản nợ, riêng khoản nợ có lãi cao nhất thì hãy trả nhiều hơn. Đến khi thanh toán được xong thì hãy tiếp tục lặp lại tương tự. Đây là cách trả nợ thông minh, giúp bạn đỡ nặng gánh được số tiền lãi phát sinh trong những tháng tiếp theo.

Comments are Disabled